MAA FTO

MAHARASHTRA ATHLETICS ASSOCIATION
LIST OF TECHNICAL OFFICIALS
VER. 1.0 (DATED 21.07.2020)
F. T. O. (FEDERATION TECHNICAL OFFICIAL)
S. No. NAME OF OFFICIAL YEAR OF PASSING
1 ABDUL S. PAWASKAR 2002
2 AMARSHEEL K. PAWAR 2019
3 ANAND YADAV 2001
4 ANANT PANDE 2002
5 ARTHUR FERNANDES 1994
6 ARVIND G. CHAVAN 2009
7 ASHA BENGLE 2001
8 ATUL RAOSAHEB PATIL 2017
9 BABASAHEB GUNJAL 2019
10 BALKRISHNA A. KADAM 2006
11 BAPTIST DSOUZA
12 BHIM RAO 2002
13 BRINSTON MIRANDA 2002
14 C. P. L. KUDALE 2006
15 CAPT. GURBAKSH SINGH 2001
16 CAPT. SATPAL SINGH 2001
17 CAPT. UMED SINGH 2001
18 COLLIN SANTOS
19 DATTATRAY JAYBHAY 2009
20 DAYANAND SHETTY 2006
21 DEEPAK LONDHE 2002
22 DESAI MANDAR M 2019
23 GANPAT CHAVAN 2002
24 GOVIND DANGI 1993
25 GURBANS KAUR 1979
26 JAGANNATH LAKADE 2009
27 JASPAL SINGH 2019
28 KANWAR RAKESH SINGH 2019
29 KAPIL R. PATIL 2019
30 MAJID SAYYAD 2001
31 MANISHA GHATE 2006
32 MANISHA JADHAV (CHAPNE) 2006
33 MARY KURIAKOSE 2002
34 MOHINI A. YADAV 2001
35 NANDINI VAIDYA 2002
36 NILESH LOHAR 2002
37 NILESH PATKAR 2002
38 P. P. CHANDRAN 2007
39 PRAFUL G. UCHIL 2002
40 PRAMOD MORE 2000
41 PURNIMA B. JADHAV 2006
42 PURNIMA JADHAV 2006
43 PUSHPAK RANE 2006
44 RAHUL PAWAR 2002
45 RAJAN CHITNIS 1982
46 RAJEEV JOSHI 2002
47 RAJU KULKARNI 1984
48 RAKESH D. SAVE 2002
49 RAKESH RAUT 2002
50 RAMA MADHRA 2009
51 RAMCHANDRA WANI 2019
52 RAMESH MISHRA 2002
53 RAVINDRA MAHAMUNI 2006
54 RAVINDRA S. CHAVAN 2006
55 S. M. RAUT 2002
56 SANJAY KAMBLE 2001
57 SANTOSH ARONDEKAR 2006
58 SASHIKUMAR NAIR
59 SAYYAD MAJID 2001
60 SAYYAD TAKDIR 2001
61 SHASHIKANT LANDGE 1994
62 SHRADDHA MANDREKAR
63 SIRAJ D. SENGUPTA 2006
64 SONALI LANJEKAR 2002
65 SONAM HITESH RANE 2019
66 SUMANT WAIKAR 1984
67 SURESH C. SHETTY 2002
68 SWATI R PATIL 2019
69 UDAY KUMAR JOSHI 2001
70 VAIBHAV PAIGUDE 2019
71 VIJAY R. KANAL 2006
72 VIVEK KUMAR SINGH 2007
73 WILSON ANDREWS 2001